1. การแทรกรูปภาพบนเอกสาร

         การสร้างเว็บเพจด้วยการแทรกรูปภาพและเครื่องหมายหน้าหัวข้อหรือเลขลำดับรายการเข้าไป
จะทำให้เว็บเพจน่าสนใจ และสื่อความหมายมากยิ่งขึ้น
 

ภาพที่เหมาะสมที่นำมาใช้ในการสร้าง

        
การนำรูปภาพมาตกแต่งในหน้าเว็บเพจเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมจากผู้เขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้เว็บเพจที่เขียนมีความสวยงาม สะดุดตา น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะถ้ามีแต่ข้อความยาวเต็มหน้าเว็บเพจ  อาจทำให้ผู้ที่เข้ามาดูข้อมูลในเว็บเพจเบื่อหน่ายได้  ภาพที่นำมาใส่ในเอกสารควรมีขนาดของไฟล์ภาพไม่เกิน 40 kb เพราะถ้าใหญ่เกินกว่านี้จะทำให้การโหลดข้อมูลช้า ทำให้ผู้เข้ามาดูเว็บเพจต้องคอยนาน รูปภาพที่นิยมนำมาลงในหน้าเว็บเพจจะมีอยู่ 2 ชนิด  คือ
           1.  รูปภาพชนิด Graphics Interchange Format  (GIF) เป็นไฟล์รูปภาพที่มีการบีบข้อมูลทำให้ประหยัดเนื้อที่ สามารถแสดงความละเอียดของภาพได้สูงสุด 256 สี ส่วนมากจะเป็นพวกรูปภาพการ์ตูนต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการความละเอียดของภาพมากนัก
           2.  รูปภาพชนิด Joint Photographic Experts Group (JPEG หรือ JPG) เป็นไฟล์รูปภาพที่มีการบีบข้อมูลเหมือนกัน  ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กแต่ไฟล์รูปแบบ JPG จะสามารถแสดงความละเอียดของสีได้สูงถึง 16 ล้านสี ซึ่งจะทำให้ภาพมีความคมชัดมากกว่า  ส่วนมากจะใช้กับพวกภาพถ่ายต่าง ๆ


การแทรกรูปภาพในเว็บเพจ ด้วยคำสั่ง <IMG SRC>


         คำสั่ง <IMG SRC> (Image Source) เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับใส่รูปภาพลงในเอกสาร HTML โดยที่ไฟล์รูปภาพต่าง ๆ ที่ต้องการนำมาใส่ในเอกสาร HTML นั้น จะต้องถูกเก็บอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับเอกสาร HTML เท่านั้น แต่ถ้าอยู่คนละแห่งก็สามารถนำมาใส่ได้ โดยการกำหนดไดร์ฟและโฟลเดอร์ของไฟล์ที่รูปภาพนั้นอยู่ไว้ด้วย  มีรูปแบบการใช้คำสั่งดังนี้
    

รูปแบบการใช้คำสั่ง <IMG SRC>

<IMG SRC = "ชื่อไฟล์รูปภาพ">

               

ตัวอย่างการนำรูปภาพมาใส่ในเอกสาร HTML (ภาพมีชื่อและนามสกุลว่า running.gif)

         กรณี ที่อยู่ของแฟ้มภาพอยู่ในโฟลด์เดอร์เดียวกับแฟ้มข้อมูล HTML ถ้าที่อยู่ของแฟ้มไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน จะต้องมีการระบุแฟ้มและตำแหน่งรูปภาพให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง การแทรกรูปภาพด้วยคำสั่ง <IMG SRC>

คำสั่ง

<HTML>
<BODY>
<IMG SRC ="images/running.gif">
</BODY>
</HTML>ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง
มีปัญหาติดต่อ ครูพิศมัย จินดำ : pitsamai_mee@hotmail.com