บลู ด็อก

(Blue dog)

expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)expbul1a[1].gif (699 bytes)

   purpin[1].gif (1534 bytes) บลู ด็อก purpin[1].gif (1534 bytes) กำเนิดที่ประเทศกรีก มีลักษณะคล้ายกับ สายพันธุ์บลูด็อก มีสตีฟ และบ็อกเซอร์ เมื่อโตเต็มวัยมีน้ำหนักประมาณ25 ก.ก มีส่วนสูงโดยเฉลี่ย 31-35 ซม ลักษณะโดยทั้วไปขนสีขาว ดำ กะโหลกใหญ่ กลม ปากย่นห้อย มีนิสัย รักเด็ก อารมณ์ดี ฉลาด ไม่ชอบความร้อน

dog8.gif (320125 bytes)

             shouse2[1].gif (986 bytes)              

vine[2].gif (48410 bytes)