บลูเทอเรีย 

(BLUE  TERRIA)

birdmail[2].gif (6523 bytes)

บลูเทอเรีย
มีถิ่นกำเนิดที่อังกฤษ   รักการต่อสู้   แต่เมื่อผสมพันธุ์ไวท์ อิงลิชเทอเรีย และอิงลิช บลูด็อก   จึงได้สายพันธุ์ใหม่ไม่ดุ เมื่อเต็มวัยหนักประมาณ 31.75 ก.ก สูงประมาณ 56 ซม.ลักษณะเด่นต้องมีสีดำที่ หน้าโดยเฉพาะที่รอบตา กล้ามเนื้อแข็งแรง เนื้อตัน กะทัดรัด นิสัยไม่อยู่นิ่ง
      

    dog1 copy.JPG (49732 bytes) 

                       rt_back[1].gif (2779 bytes)         

line-11ry[1].gif (2654 bytes)