ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์นำเสนอผลงาน โครงงาน ไข่เค็มสมุนไพร   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไต์นำเสนอผลงาน

โครงงานเรื่อง "ไข่เค็มสมุนไพร"

"ไข่เค็ม”เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาแต่โบราณ ในการถนอมอาหารเพื่อใช้เก็บไว้บริโภคได้นานวัน เหมาะแก่การรับประทานกับข้าวต้มร้อนๆ หรือนำไมยำเป็นกับข้าว หรือกับแกล้มได้อร่อยไม่แพ้กัน ความนิยมในการบริโภคจึงมีอยู่ไม่เสื่อมคลายและได้พัฒนาไข่เค็มออกไปอีกหลากหลายรูปแบบ
โครงงานเรื่องไข่เค็มสมุนไพร
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
55 ม.9 ต.ขุนทะเล  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี  84100

ความสำคัญของโครงงาน

    เนื่องด้วบในปัจจุบันอาชีพการทำไข่เค็ม  เป็นที่เลื่องลือในหมู่บ้านทั่วภาคใต้และภาคอข่เค็มสูตรเดิมๆอาจจะล้าหลังไปได้ื่นๆซึ่งสามารถสร้างผลผลิตและสร้างรายได้  ให้แก่ทุกๆชุมชนเป็นอย่างมาก  ซึ่งการทำได้จึงคิดเพิ่มแนวคิดใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มสีสันให้กับไข่เค็มอีกด้วย  สมาชิกในกลุ่มจึงจัดทำไข่เค็มสมุนไพรขึ้นเพื่อดัดแปลงไข่เค็ม  เพื่อให้เกิดรายได้และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  อีกทั้งสมุนไพรยังเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาสุขภาพได้ดีด้วยเช่น ขิง  ข่า  ขมิ่น  ใบเตย  ดอกอัญชัญ ฯลฯ
Web Page Maker, create your own web pages.