หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
หลักสูตร
หลักภาษาไทย
ภาษาไทยพื้นฐาน
ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
คำในภาษาไทย
ภาษากับวัฒนธรรม
ประโยคในภาษาไทย
สุภาษิตคำพังเพย
วรรณคดีเเละวรรณกรรม
วันภาษาไทย
วันสุนทรภู่
รูปเเบบการเขียนจดหมาย
คำราชาศัพท์
การบูรณาการ
ภาพกิจกรรม
เว็บที่เกี่ยวกับภาษาไทย
ผู้จัดทำ

 

ประโยคในภาษาไทย


เจตนาของประโยค มีอยู่ 3 อย่างด้วยกันนั้นคือ แจ้งให้ทราบ,ถามให้ตอบ,บอกให้ทำ

โครงสร้างของประโยค 

 ประโยคเนี่ยนะจะประกอบไปด้วยประธาน,กริยา,กรรม,ส่วนขยายเช่นน้องกินข้าวเยอะ

น้องเป็นประธาน   กินเป็นกริยา  ข้าวเป็นกรรม  เยอะเป็นส่วนขยายกริยา

 ภาคแสดงของประโยคคืออะไร

 มันคือส่วนประกอบในประโยคตั้งแต่กริยาเป็นต้นไป เช่น ผู้ชายคนนั้น

เต้นเพลงของไมเคิลแจ๊คสัน ที่ขีดเส้นใต้นั่นแหละจ้ะคือภาคแสดง

ประโยคนั้นมีอยู่ 3 ชนิด

1. ประโยคความเดียว มีประธาน,กริยา,กรรม อย่างละตัวพอจบ ง่ายๆ

2. ประโยคความซ้อนก็มีประโยคความเดียว2ประโยคมาต่อกันจะมีคำ

ว่าที่,ซึ่ง,อัน,เพื่อ,จนกระทั่ง,ว่า,ให้,ราวกับ

3. ประโยคความรวมมี 2 ประโยคมารวมเข้าด้วยกัน จะใช้คำเชื่อมใดก็

ได้ที่ไม่ใช่ที่,ซึ่ง,อัน,เพื่อ,จนกระทั่ง,ว่า,ให้,ราวกับเช่น เขาเล่นเกมส์ก่อนนอน

 เขาเล่นเกมส์เป็นประโยคหนึ่งก่อน เป็นคำเชื่อมเขานอน เป็นอีกประโยคหนึ่ง

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี