หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
บุคลากร
หลักสูตร
หลักภาษาไทย
ภาษาไทยพื้นฐาน
ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
คำในภาษาไทย
ภาษากับวัฒนธรรม
ประโยคในภาษาไทย
สุภาษิตคำพังเพย
วรรณคดีเเละวรรณกรรม
วันภาษาไทย
วันสุนทรภู่
รูปเเบบการเขียนจดหมาย
คำราชาศัพท์
การบูรณาการ
ภาพกิจกรรม
เว็บที่เกี่ยวกับภาษาไทย
ผู้จัดทำ

 

คำราชาศัพท์์

หมวดร่างกาย

ผม = พระเกศา                      ไหปลาร้า = พระรากขวัญ.....

จุก = พระโมฬี                      นม = พระถัน, พระเต้า......

หน้าผาก = พระนลาฎ           ท้อง = พระอุทร.................

   ฟัน = พระทนต์                      เอว = บั้นพระองค์, พระกฤษฎ

ลิ้น = พระชิวหา                    หลัง = พระขนอง................

นิ้วมือ = พระองคุลี                 บ่า = พระอังสะ....................

   หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค

ม่าน, มุ้ง = พระวิสูตร                        พระสูตร ประตู = พระทวาร

                              ถาดน้ำชา = ถาดพระสุธารส               คนโทน้ำ = พระสุวรรณภิงคาร

                             ของเสวย = เครื่อง                               ช้อน = ฉลองพระหัตถ์ช้อน

                             ส้อม = ฉลองพระหัตถ์ส้อม                 ปิ่น = พระจุฑามณี

                            เหล้า = น้ำจัณฑ์                                   เสื้อ = ฉลองพระองค์

                            รองท้า = ฉลองพระบาท                     ปืน = พระแสงปืน

                            ผ้าเช็ดตัว = ซับพระองค์                     ผ้าเช็ดหน้า = ซับพระพักตร์

                            กระจกส่อง = พระฉาย                         ที่นอน = พระยี่ภู่

หมวดอากัปกริยา

ทาเครื่องหอม = ทรงพระสำอาง                 ทักทายปราศรัย = พระราชปฏิสันถาร

                   ถาม = พระราชปุจฉา                                 ดู = ทอดพระเนตร

                   ให้ = พระราชทาน                                     อยากได้ = ต้องพระราชประสงค์

                   ไปเที่ยว = เสด็จประพาส                           จดหมาย = พระราชหัตถเลขา

                   ไหว้ = ถวายบังคม                                     แต่งตัว = ทรงเครื่อง

                    อาบน้ำ = สรงน้ำ                                         มีครรภ์ = ทรงพระครรภ์

                  หัวเราะ = ทรงพระสรวล                             ตัดสิน = พระบรมราชวินิจฉัย

 

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี